Kalp hastalarının yakınları ne yapmalı ? Nasıl davranmalı ?
Sağlık

Kalp hastalarının yakınları ne yapmalı ? Nasıl davranmalı ?

Kalp yetersizliği ile başa çıkmak kolay değildir. Diyet, yaşam şekli değişiklikleri ve karışık te­davi listesi ile baş etmek zorunda kalınır. Kalp yetersizliği tanısı konmuş hastalar …

Kalp yetersizliği ile başa çıkmak kolay değildir. Diyet, yaşam şekli değişiklikleri ve karışık te­davi listesi ile baş etmek zorunda kalınır. Kalp yetersizliği tanısı konmuş hastalar çoğu kez bunu yalnız başlarına başaramazlar. Aile bireylerinin çok gerekli olan ilgi ve destekleri bu uyumu ko­laylaştırır.

Doğal olarak hastaya bakım veren kişinin ye­ni rolüne uyum sağlaması zaman alacaktır. Bir­çok kişi, bir işte çalışma veya çocuk yetiştirme gi­bi diğer sorumluklarına ek olarak bu rolü de üst­lenmek zorunda kalabilir. Bu durum bazı zaman­lar stresli veya hayal kırıcı olsa da alınacak ödül­ler de büyük olacaktır.

Rolünüzü anlayın
Doktorlar kalp yetersizliği olan kişilerden fark­lı yemek alışkanlıkları, ilaçları hatırlama, vücutla­rına daha fazla ilgi gösterme ve stresi azaltma gi­bi, yaşam şekillerinde değişiklik yapmalarını is­terler.

Bu değişiklikler genellikle zordur, çünkü uzun süreli alışkanlıklardan vazgeçmeyi gerektirir. An­cak sevdiği kişilerin ilgi ve desteği bunu daha ko­lay hale getirecektir.

Kalp yetersizliği olan bir kişi ile yaşıyorsanız veya çok yakınınızda ise, doktor ve hemşirelerin önerilerini izlemesinde en büyük etkiyi siz yapabi­lirsiniz. Başlangıç için izleyen sayfalardaki fikirle­ri önermekteyiz, bunları kendi durumunuza ve tercihlerinize göre uyarlamaksınız.

Duygusal ve manevi destek vermek
Bakım veren kişi olarak yardım etmek için;
* Değişikliklerin zaman aldığını kabul edin. Kişilerin yıllar içinde geliştirdikleri alışkanlıklarını de­ğiştirmesinin sıkıntı yaratması doğaldır. Bunun far­kında olursanız sevdiğiniz kişiye yardım edebilirsi­niz. Önerileri yapmaları için azarlamayın. Bunun yerine, doktor ve hemşirenin önerilerine uyamasalar bile, endişelerini dinleyin ve olumlu yaklaşın. Teşvik edin ve yeni alışkanlıklarını övün.
* Eşler arasındaki fiziksel yakınlıkta azalma ola­bileceğini anlayın. Kalp yetersizliği tanısı çoğu kez bu durum kontrol altına alınıncaya kadar cinsel aktivitenin sonlandırılması veya sınırlandırılması an­lamına gelir. Kalp yetersizliği olan kişiler, önerilen diyet, ilaç tedavisi ve düzenli kontrollere uyum sağ­ladıklarında normal cinsel yaşamlarını sürdürebilirler.

Tıbbi bakım konusunda yardım
Sevdiğiniz kişinin tedavisine yardım etmek için;
* Hastane ve doktor kontrollerine aktif olarak katılın,
* Sevdiğiniz kişiye ilaç, diyet, fiziksel hareket ve rehabilitasyon hakkındaki bilgileri izlemede ve kayıt etmede yardım edin,
* Bilginin çokluğu ilk başta sizi şaşırtabilir, bu ne­denle soru sormayı ve not almayı unutmayın,
* Hastaya doktor ve hemşirenin önerilerini uygu­lamada yardımcı olun,
* İlaç tedavisini ya da reçetelendirilmiş başka tedavileri izlemelerine yardım edin,
* Birlikte düzenli olarak hareket yapmayı önerin,
* Birlikte sigarayı bırakın.
* Sevdiğiniz kişinin hoşuna gidecek yağ ve koles­terolden fakir yiyecekler alın ve hazırlayın ya da önemini vurgulayın,
* Doktor ve hemşire ile iletişimini sağlayın,
* Doktorlar genellikle hastanın durumu, yakınmaları, diyet ve hareket önerilerine uyum hakkın­daki bilgileri almak için ailede bakım veren yakın­lara güvenirler,
* Doktor, muayene için gittiğinizde size soru sorabilir. Eğer sevdiğiniz kişi ilerleme kaydetmiyorsa, kendinizi mazeret sunma zorunda hissetmeyin. Doktor ve hemşirenin evdeki işlerin nasıl gittiğini bilmesi gerekir.

Yardım etmek için ayrıca…
* Tüm aileyi olayın içine alabilirsiniz. Kalp yetersizliğinin etkin tedavisi çoğunlukla grup çabası gerektirir,
* Sevdiğiniz kişinin toleransına göre gezme planları yapın, sağlıklı yemekler hazırlayın,
* Diğer aile üyelerini de kendilerinde olabilecek kalp yetersizliği risk faktörlerini azaltmaları için ge­rekli değişiklikleri yapmaları için destekleyin,
* Hastaya her işi onun yerine yapmadan yardım edin,
* Kalp yetersizliği olan hastaların fiziksel hare­ketleri sınırlıdır, ancak aktif kalabilmeleri için orta derecede hareket yapmaları gereklidir. Doktor ve hemşireye sevdiğiniz kişinin ne yapıp ne yapamaya­cağını sorup öğrenin.

Sizin de kendi sağlığınızı korumaya hakkınız var. Bunu sakın ihmal etmeyin
Aşağıdaki öneriler doğrultusunda düşünmeye çalışın:
* Kendime bakmalıyım. Bu bencil bir davranış değildir. Sevdiğim insana daha iyi bakmamı sağla­yacaktır,
* Sevdiğim kişi karşı olsa bile başkalarından yar­dım isteme hakkına sahibim. Kendi sabır ve gücü­mün farkındayım,
* Sevdiğim kişi için elimden geleni yapmakta­yım, ama kendim için de bir şeyler yapma hakkına sahibim,
* Sinirlenmeye, depresif olmaya ve diğer sıkıntı­lı duyguları zaman zaman dile getirmeye hakkım var,
* Sevdiğim kişinin bilinçli veya bilinçsiz olarak beni rahatsız, mutsuz etmesine izin vermeme hakkı­na sahibim,
* Sevdiğim kişinin bana, ben ona düşünceli, sev­gi dolu, bağışlayıcı ve kabullenen bir davranış ser­gilediğim sürece aynı şekilde davranması gerekir,
* Bireyselliğimi koruma ve sevdiğim insanın ar­tık benim tam gün yardımıma ihtiyacı olmadığı za­man sürdürebileceğim bir yaşam kurma hakkına sahibim,
* Kendiniz için zaman ayırmanın öneminin far­kına varm. Hoşunuza giden aktiviteler için (okuma, sinemaya gitme, arkadaş ziyaretleri, spor yapma vb.) zaman ayırın.

Gerekirse başkalarından yardım isteyin
Kalp yetersizliği olan birine bakmak zor olabi­lir ve dışarıdan destek gerekebilir. Eğer hastanıza bakını veren tek kişiyseniz veya siz hastadan uzakta iseniz, yardım almak önemlidir.
Bu sevdiğiniz kişinin ciddi kalp yetersizliği ol­ması ve bağımsız yaşayamayacağı durumlarda daha da önem kazanır.

Hastanıza bakım veren kişi olarak
* Sevdiğiniz kişiyi kaybetmek konusunda kendi­nizi içe kapanık veya korku dolu hissedebilirsiniz. Duygularınızı dile getirin ve ciddi derecede rahat­sızlık duyarsanız profesyonel danışmanlık düşü­nün.
* Ailenizin ve arkadaşlarınızın yardımını almak­tan yarar görebilirsiniz. Her şeyi tek başınıza yapa­mazsınız. Eğer tek bakım veren kişi siz iseniz, hasta kendini iyi hissetmediğinde başkalarının yardımını isteyin.

Doktoru aramanız gereken durumlar
* Doktorun kalp yetersizliği tanısını koymasını sağlayan şikayetler aynı zamanda durumun kötüleştiğinin ve tedaviye yanıt vermediğinin işareti ola­bilir.
* Hastanızda aniden yeni bir şikayet ortaya çı­karsa veya o zamana kadar var olan yakınmaları artarsa doktorunuzu acilen arayın.

Gözlenmesi gereken uyarıcı şikayetler
* Ani kilo artışı; Eğer hastanız günde 1-2 kilo, haftada 3-5 kilo almışsa vücutta fazla su tutuluyor demektir. Mutlaka doktorunuza-hemşirenize bil­dirmelisiniz,
* Eğer hastanız beklenmedik şekilde haftada 1,5-2 kilo su kaybetmişse susuz kalmış olabilir. Bu durumu doktorunuza – hemşirenize bildirmelisiniz,
* Hastanın doğru tartılması önemlidir. Bu konu ile ilgili olarak “Kalp Yetersizliği Hasta El Kita­bı “na bakınız,
* İstirahatte veya daha az hareketle nefes darlığı (hareket veya iş ile ilgisi olmayan),
* Ani başlayan çarpıntı,
* Bacaklarda veya ayak bileklerinde şişlik veya şişlik artışı,
* Karın şişliği veya karın ağrısı,
* Uyumada güçlük (nefes darlığı ile uyanma, da­ha çok yastık kullanma),
* Sık kuru öksürük,
* Yorgunluk hissinde artış veya her zaman yor­gun hissetme durumları mutlaka doktora-hemşireye bildirilmelidir.

Kaynak: buhaberi.com

Bir yanıt yazın