İthal ettiğimiz her tarım ürününü ihraç mı ediyoruz?
Ekonomi

İthal ettiğimiz her tarım ürününü ihraç mı ediyoruz?

İthal ettiğimiz her tarım ürününü ihraç mı ediyoruz?

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’de tarımın sorunları konuşulduğunda, ana başlıklardan biri de, tarım ürünlerindeki ithalat oluyor. Muhalefet konuyu gündeme taşıdıkça iktidardan aynı savunma geliyor; “ithalattaki artışa değil, ihracattaki artışa bakın, tarım ürünlerini ihraç etmek için ithal ediyoruz”. Peki bu iddia ne kadar doğru? Eğer doğruysa ülkenin tarım ihracatının, tarım ithalatından daha hızlı artması, böylece tarımda dış açığın kapanması hatta eski günlerdeki gibi dış fazla verilmesi lazım. Bu nedenle tarımdaki dışa bağımlılığa sadece ithalata değil ihracata da bakarak mercek tuttuk. Bugünkü verileri geçmişle kıyasladık.

2002’DE TARIMDA DIŞ FAZLA VERİLMİŞTİ

2002 verilerine göre 1 milyar 702 milyon dolarlık tarım ithalatına karşılık, 1 milyar 754 milyon dolarlık tarım ihracatı bulunuyordu. O yıl için tarımda dış ticaret dengesi 51 milyon dolar fazla vermişti. Tarımın piyasalaşması, küçük çiftçiliğin tasfiye edilmesiyle birlikte Türkiye gıda tekelleri için açık pazara dönüştü. Stoklanabilir olan pamuk, şeker, buğday gibi ürünlerin üretimi azalırken, stoklanamayan yaş meyve sebzede ihracata dayalı üretim arttı.

2006’DAN BERİ İTHALAT İHRACATTAN FAZLA

Tarımda son dış fazla verilen yıl 2006 oldu. O yıl için 2 milyar 902 milyon dolarlık tarım ithalatına karşılık 3 milyar 480 milyon dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirilerek tarımda 578 milyon dolarlık dış fazla verildi. Ancak 2006’dan bu yana Türkiye tarımda hiçbir yıl dış fazla veremediği gibi dış açığı da arttı.

Öyle ki, 2019’a gelindiğinde tarımdaki dış açık rekor kırmış durumda. İhracatın arttığı doğru, ancak ithalatın ihracattan daha hızlı artması gıdada dışa bağımlılığı artırıyor. 2019 yılında 9 milyar 466 milyon dolarlık rekor düzeydeki tarım ithalatına karşılık tarım ihracatı ancak 5 milyar 515 milyon dolar olabildi. 2019 itibariyle tarımda dış açık 3 milyar 950 milyon dolarla rekor kırmış durumda.

Kaynak: nehaberi.com

Bir cevap yazın